Nieuwsbrief

De bedoeling van de Nieuwsbrief is om de leden, de vrijwilligers en de ouders van de jonge leden beknopt te informeren over het reilen en zeilen van de club. Als de Nieuwsbrief daarbij ook nog enig genoegen verschaft dan is dat mooi meegenomen. Het zou fijn zijn als ook de leden - of anderen die bij de club betrokken zijn- zo nu en dan hun heel eigen kijk op een uitstapje bijv. of op een andere zaak in een stukje zouden weergeven. Algemeen is de ervaring dat het moeilijk is om bij leden een bijdrage voor een clubkrant los te peuteren. We hebben ons voorgenomen niet teleurgesteld te zijn als we niemand hebben kunnen verleiden tot het produceren van een pennevrucht.
Het is de bedoeling dat de krant vijf maal per jaar verschijnt. Met de keuze van de data hebben we ons laten leiden door de school-agenda. De krantjes zullen op club uitgereikt worden.
In elk nummer kun je de agenda van de komende activiteiten aantreffen. Verder een of meer (zeer) korte verslagen van activiteiten waar we aan meegedaan hebben.
Om de bestanden te kunnen openen is Adobe Reader nodig.

Agenda:

  • Iedere eerste zondag v/d maand:
    Varen 'Zwaaikom' (10-12u)
  • 17 september 2017
    Vaardag 'Zwaaikom'