Lid op afstand

Een van de activiteiten van onze club is een bouw-middag voor leerlingen van de basisschool -de aspirantleden van de club. Voor hen hebben we een collectie van zes eenvoudige modellen om mee te beginnen.
Twee keer per jaar is de club standhouder op een beurs: omstreeks november in Leeuwarden en in april in Dortmund. Op die beurzen worden de instap-modellen getoond (met daarnaast de wat moeilijker). Een paar keer per dag laten we in vlieg-demonstraties zien hoe de modellen vliegen. Het gaat om vrijvliegende modellen en electro-lijnbesturing (geen radiobesturing). Ook is er de gelegenheid om in een workshop een heel eenvoudig model te maken.
Op die beurzen krijgen we nog wel eens de vraag van ouders waar in hun buurt voor hun zoon of dochter een vergelijkbare club is. Het antwoord is dan dat er in Nederland -helaas- maar een paar clubs zijn die ongeveer hetzelfde te bieden hebben als de Kottenpark modelbouwclub.

Op de woensdag-middag is een groep van 10 5 aspiranten in onze werkplaats aan het werk. Van de zes instapmodellen (1) maken zij er tenminste vier naar keuze. Vaak maken zij ze alle zes. Van die zes modellen zijn er werkdozen (2) waarin materiaal en hulpmiddelen zitten. Het materiaal is uitgezocht, soms voorbewerkt. Sommige onderdelen die voor een nieuwkomer moeilijk te maken zijn zitten er in. De bouwbeschrijving (3) zit er ook in. Aan de bouwbeschrijvingen wordt door ons heel veel zorg besteed. De opzet is dat de jongere zo zelfstandig mogelijk werkt. Dat lukt lang niet altijd; ongeduld, niet goed (kunnen) lezen en plaatjes niet goed uitvlooien zijn er de oorzaak van. Er worden dan fouten gemaakt; Doordat er tenminste drie instructeurs zijn om bij te springen kunnen die fouten gemakkelijk hersteld worden.

Een andere activiteit van de club is het meedoen aan wedstrijden en vliegdagen. Bij wedstrijden hoef je niet meteen te denken aan prestatiegericht bezig zijn. Je kunt ook denken aan een gelegenheid om gewoon te vliegen, het afstellen van je modellen of anderen om inlichtingen te vragen. (Er is een redelijk groot aantal mensen dat zeer bereid is om te helpen). Gezelligheid is verder een niet onbelangrijk punt. Kamperen en op een zomerse dag vliegen op de hei hebben weer een heel andere, eigen charme. Ook het meedoen aan beurzen is een activiteit waar het samen optrekken een belangrijke rol speelt.

Voor hen die heel graag iets met modelbouw zouden willen doen en die niet in de buurt van Enschede wonen bieden we nu een mogelijkheid. De mogelijkheid om Lid op Afstand (4) te worden.

Voor de jongere:
Van zes eenvoudige modellen maken we een werkdoos zoals op de club gebruikt wordt. Thuis kun je met het model aan de slag.. Zijn er vragen dan bel je of mail je. Bedenk echter dat je heel zorgvuldig moet lezen en dat je heel goed tot je moet laten doordringen wat in de bouwbeschrijving is geschreven en is getekend. Dit is het punt waar wij de grootste reserves hebben; bedenk dat er geen instructeur is die kan ingrijpen als je iets fout doet. En als je iets fout doet dan ontdek je dat waarschijnlijk te laat en moet je voor een deel opnieuw beginnen. Soms merk je het pas als je je model af is. Je zult dus wel enig doorzettingsvermogen moeten hebben. Een aantal problemen is te vermijden. Zodra je merkt dat je iets niet begrijpt hoef je niet direct ons te bellen, je kunt ook iemand anders vragen om dan samen te kijken wat er bedoeld wordt.
Voor een model betaal je dezelfde prijs als een clublid.
Hoe kom je in het tijdelijke bezit van zo'n werkdoos met bouwbeschrijving? Er zijn een tiental activiteiten (5) waar we als club elk jaar aan mee doen. We gaan ervanuit dat je net als een 'gewoon' lid bij enkele van die activiteiten betrokken wilt zijn. Op zo'n activiteit kunnen we elkaar dan treffen en is er dus de mogelijkheid om werkdozen te wisselen. Je geeft van te voren aan welk model je wilt maken; je levert de 'oude' doos in en je krijgt de 'nieuwe'. Woon je niet te ver van Enschede dan zou je eens een keer naar onze werkplaats kunnen komen.(6)
Als eerste kennismaking zou je er ook voor kunnen kiezen om op een beurs mee te doen. Je kunt daar een model maken of er mee beginnen; ook is het mogelijk om daar technieken te oefenen. Daarnaast wordt in de kerstvakantie een weekend belegd waar je in onze werkplaats kunt bouwen; er is ook de mogelijkheid om te vliegen. Ook zijn er twee zondagen waarop gebouwd en gevlogen kan worden. Ben je meer gevorderd dan zijn deze dagen ook geschikt om onderdelen te maken waarvoor je thuis niet de gereedschappen hebt

Voor de ouderen (16+):
We bieden dezelfde mogelijkheid. Voor de wat moeilijker modellen hebben we nog geen werkdozen; bij de keuze daarvan zullen we ons een beetje laten leiden door getoonde belangstelling of geuite wensen.(7) Echter, naarmate de ervaring toeneemt, of als die er al is, is de behoefte aan steun van de de club minder en hoeft de club voor minder middelen te zorgen.

(1) Instapmodellen: Zweefkat, Streep, Simpelcopter, Wortel, Banaan, Trekschuit.
(2) Foto van de doos*, exploded vieuw van de inhoud *.
(3) Voor een Voorbeeld van een bouwbeschrijving, klik hier (model Trekschuit in pdf formaat, 883 kb).
(4) Kosten lidmaatschap ........
(5)
eind januari bouw-zondag Enschede bouw- en vliegdag
in maart Kottenpark Indoor Enschede vliegdag/wedstrijd, indoor
in april Intermodellbau Dortmund Dortmund beurs
in april Nat Indoor Fly-in Nijmegen vliegdag/wedstrijd, indoor
in mei Clubkamp NLC Arnhem vliegen op de hei, weekend
in juni Nat. kampioenschap Arnhem vliegen op de hei; weekend
eind oktober bouw-zondag Enschede bouw- en vliegdag
in november Butterflymeeting Nijmegen vliegdag/wedstrijd, indoor
in november FEC Leeuwarden beurs
in december Kottenpark Bouw-in Enschede bouw- en vliegweekend

Naast deze 'vaste' evenementen zijn er indoor-vliegdagen/wedstrijden georganiseerd door Indoor-NL en buiten-wedstrijden georganiseerd door de subcie. VV van de KNVvL. Als leden belangstelling hebben dan wordt hieraan meegedaan.

(6) Op woensdag is de werkplaats open van 13 uur tot 22.30
Op vrijdag van 13 uur tot 18 uur
De werkplaats is met openbaar vervoer* en per auto* gemakkelijk te bereiken. Parkeren is geen probleem.
(7) Te denken valt aan: Bostonian, P-30, A-1, electro lijnbestuurd model, sportmodel, semi-schaalmodel

Agenda:

  • Iedere eerste zondag v/d maand:
    Varen 'Zwaaikom' (10-12u)
  • 17 september 2017
    Vaardag 'Zwaaikom'