M&G Dozen

Op club zijn er eenvoudige modellen die met een zeker regelmaat gemaakt worden. Dit geldt zeker voor de uitgesproken beginners-modelle, die door bijna elke jonge nieuwkomer gemaakt worden. Voor die modellen zijn er Materiaal- en Gereedschapsdozen. In die dozen zit het hout, dat vaak is uitgezocht op gewicht en op kwaliteit, en ander materiaal, materiaal dat door een beginner moeilijk te maken is zoals lagers en haken. In de Gereedschapsdozen zitten hulpmiddelen die voor dat ene model nodig zijn, zoals bouwbord(en), samenstellings-vormen en andere, soms heel specifieke hulpmiddelen. In een Gereedschapsdoos zit ook de bouwbeschrijving,

Aan het maken van de bouwbeschrijving - die toegesneden is op de situatie op club - wordt veel aandacht besteed. In pricipe zou iedereen zelfstandig aan de slag moeten kunnen gaan. Echter, lezen en het uitvlooien van plaatjes gaat niet iedere jongere goed af. Op de woensdagmiddagsessie voor aspiranten, waar een aantal vrijwilligers mede de scepter zwaait, zijn de bouwbeschrijvingen een fijn hulpmiddel.

Met de M&G-dozen wordt bereikt dat een nieuwkomer snel aan de slag kan en snel reultaat boekt en dat een aantal mensen kan assisteren zonder zelf een expert te zijn.

Agenda:

  • Iedere eerste zondag v/d maand:
    Varen 'Zwaaikom' (10-12u)
  • 17 september 2017
    Vaardag 'Zwaaikom'