Ontstaan - nu

In 1975 is als schoolclub heel eenvoudig begonnen in het handvaardigheidslokaal van -wat toen heette- het Kottenpark College. Het aanwezige gereedschap mocht gebruikt worden. Later verhuisd naar een gewoon leslokaal, dat aan het begin van de middag werd ingericht en aan het einde weer werd opgeruimd. Toen de beschikking gekregen over een bergruimte.

In 1988 kon een deel van de fietsenkelder als werkplaats ingericht worden, alleen voor gebruik door modelbouw. In 2001 werd de werkplaats opnieuw ingericht, rekening houdend met de wensen van de ARBO, ook werd de ruimte iets vergroot.

Round The Pole vliegen was -en is nog steeds- een vast deel van de activiteiten. In 1979 werd de eerste, eenvoudige installatie gemaakt. Omstreeks 1984 werd een installatie voor RTP-plus gemaakt, die nog steed gebruikt wordt.

Door de achtergrond van de leiding heeft het accent altijd gelegen op modelvliegsport. Incidenteel werd ook een boot gemaakt. In 2005 het besluit genomen om ook bootbouw een wezenlijk deel van de clubactiviteit te laten worden.

Vanaf het begin in 1975 was de club een buitenschoolse activiteit van het Kottenpark, voor leerlingen van de eigen school, onder leiding van een docent wis-en natuurkunde met modelbouw-achtergrond. In 2003 is dat veranderd. De club is nu rechtspersoon waardoor ieder die dat wil lid kan worden, ook volwassenen. Wat niet veranderd is, is dat de club nog steeds veel inspanning opbrengt voor de jeugd.

Agenda:

  • Iedere eerste zondag v/d maand:
    Varen 'Zwaaikom' (10-12u)
  • 17 september 2017
    Vaardag 'Zwaaikom'