Vrijwilligers

Er zijn in principe drie soorten leden: kinderen in de leeftijd van de basisschool (aspirant-leden), de iets ouderen en volwassenen, en leerlingen van het Kottenpark (middelbare school).

De groep kinderen in de basisschoolleeftijd komt op woensdagmiddag bij elkaar. De grootte van de groep varieert van 15 tot 20. De leiding is in handen van de bouwleider en een aantal vrijwilligers. Er wordt naar gestreefd om de verhouding leiding-lid 1 op 4 te hebben. Omdat niet ieder kind met hetzelfde bezig is, is dat ook nodig. Meestal lukt dit ook. De groep die helpt bestaat uit 9 mensen. De participatie is verschillend: van eens in de twee weken tot eens in de maand. Een enkele nog minder frequent. Soms betreft de hulp een deel van de middag. De herkomst van de vrijwilligers is heel verschillend: moeders van een aspirant-lid, vrouwen uit het onderwijs, vrouw van een modelvlieger, modelbouwers en mannen met affiniteit tot handwerk. Niet iedereen heeft dus ervaring met modelbouw. Dat is geen bezwaar.

Aan de wand hangen de beginners-modellen. Voor die modellen zijn er dozen met daarin het materiaal, de hulpmiddelen en een bouwbeschrijving. De meeste jongste kinderen hebben moeite met lezen, met het uitvlooien van een plaatje of met heel elementaire bewerkingen. Verder wordt een deel van de tijd gevuld met spullen (laten) opruimen en dergelijke. Zo kan iemand zonder modelbouw-achtergrond, die slechts een paar keer meegedaan heeft, waardevolle werkkracht leveren.

Tijdens de bouwuren van de twee andere groepen zijn de bouwleider en een vrijwilliger (ervaren modelbouwer) aanwezig.

Test Jezelf

Klik hier voor een prent die op beurzen wordt gebruikt om bezoekers even stil te laten staan bij de gedachte of modelbouw iets voor hen is. Kijk zelf of u geschikt om de modelbouwsport te beoefenen.

Agenda:

  • Iedere eerste zondag v/d maand:
    Varen 'Zwaaikom' (10-12u)
  • 17 september 2017
    Vaardag 'Zwaaikom'