• Metaal draaien: verkenning
  • Veiligheid en behoud van de machine
  • Materiaal, beitel, boor en smeren
  • Aanzetsnelheid en snedediepte
  • Boren en ruimen
  • De schaalring
  • Meten
  • Een precieze maat draaien